Ehfi.no

Norsk Kennel Klub

Norsk Kennel Klubb ble stiftet i 1898, og har som formål å ivareta og foredle våre hunderaser. Dette er rett og slett hundeeiernes organisasjon, der de ønsker å sikre bruk av hund, deriblant hvordan hundene behandles og aktiviseres. De jobber for å legge rette slik at hundeeiere har gode red fox in cageaktivitetstilbud i nærområder, og for at man skal få den informasjonen og kunnskapen som trengs. Samtidig er de en talsperson for hunder og hundeeiere overfor myndigheter, medier og allmennheten. Norsk Kennel Klubb sørger for at norske hundeeiere sitter på riktig informasjon og kunnskap.

Jakten på Ingrid

I november fortalte NRK om reven Ingrid som blir brukt til hitrening for hunder. En gang i uken settes hun inn i et bur, der hundenes oppgave er å finne henne. Dette er en svært gammel treningsmetode som blir brukt for at hundene skal lære seg å spore opp dyr og skremme de ut av sitt eget hi. Når hundene finner Ingrid, skal de varsle eieren om at reven er funnet. Selv om hundene oppsporer reven, så er det aldri noen fysisk kontakt mellom North polehundene og reven. Det er ikke bare Ingrid som blir utsatt for denne treningen. Mattilsynet i Østfold og Follo kunne også fortelle om en rev som ble utsatt for denne typen trening.

Kritikken hagler inn hos Norsk Kennel Klubb

Etter at NRK gjorde en reportasje om sølvreven Ingrid og andre rever som bruktes til hitrening har kritikken haglet inn hos Norsk Kennel Klubb. NKK la ut tidligere et innlegg på facebook hvor de forteller at reven mattilsynet i Østfold og Follo har fått mye bedre boforhold og levestandard med større boareal og selskap. Flere sentrale personer i hundemiljøet har reagert sterkt på denne hitreningen som revene blir utsatt for, og mener det er direkte dyreplageri. Nå venter NKK på klart svar fra myndighetene på om hitreningen skal være lov eller ikke. – Jeg forventer høyere etisk nivå hos NKK enn hos andre, sier Wibekke Omdahl, som selv har hatt hund i mer enn 20 år.

attitude-pro