Ehfi.no

Kostbar hund

Det kommer mye ansvar med det å få seg hund, og for mange er det nok kanskje overraskende hvor mye det faktisk koster. Mange velger å kjøpe en billigere blandingshund når de får seg hund, fordi de tror hovedkostnaden kommer med kjøp av hund. Dette stemmer absolutt ikke.

Det er dyrt å ha dyr generelt, og å ha hund er ikke noe unntak. Selvsagt må hunden ha mat, og dette er vel noe de aller fleste klarer å regne ut utgiftene av, så fort de vet hva slags mat og hvor mye hunden kommer til å spise. Men det stopper jo ikke der. Det er viktig at hunden får den hjelpen den trenger om den skulle bli syk, og fordi veterinærbesøk kan være svært kostbare kan det lønne seg å få seg en sykeforsikring for hunden så fort man få den i hus. Dette betyr at man får enda en fast utgift å betale, men det gjør det mye billigere dersom hunden skulle bli syk eller skadet senere. Det finnes mange ulike forsikringer med ulik dekningsgrad, så det lønner seg å snakke med flere forsikringsselskaper.

Mann veterinær undersøker en hund med en mann

Mann veterinær undersøker en hund med en mann

Så lenge man er forberedt på kostnadene før man kjøper seg hund, burde det ikke være noe problem. Selvsagt kan man havne i en krisesituasjon hvor man trenger et større beløp relativt raskt (som for eksempel ved en ulykke e.l.), men da finnes det også muligheter for å skaffe penger. Dersom du har gullsmykker eller ringer du ikke bruker kan du for eksempel lett selge disse på en nettside som fokuserer på å selge gull, og få penger inn på konto raskt og enkelt.

En annen utgiftspost man kanskje ikke tenker på før man får hund er at hunder av og til ødelegger ting i hjemmet, og kanskje spesielt når de er små, før de har lært hva som er lov å tygge på og ikke. Dersom hunden tygger på teppet eller gnager av en dørkarm må dette byttes ut, og der kan det ofte også gå en del penger. Hunden trenger gjerne også eget utstyr og leker, og det beste er som regel ikke billig. Ting som transportbur, bånd, seler samt tyggeleker kommer gjerne fort opp i betraktelige beløp.

attitude-pro